ლალი გოგინავა

ექსპერტი      |      რეიტინგი 6.5
აღწერა:
წარმოება: კენკროვანი კულტურების წარმოება
დარგები: მებოსტნეობა, მეხილეობა,