სასწავლო ლიტერატურა

განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი (EQE)

1. მალხაზ დოლიძე “პურ-პროდუქტების წარმოება”
2. ოთარ ქარჩავა “ნიადაგის დამუშავება”
3. დავით ბოსტაშვილი “მებოცვრეობა”
4. ლალი გოგინავა “მეხილეობა”
5. ანდრო ხეთერელი “მებოსტნეობა”, “მინდვრის კულტურების წარმოება
6. გელა კოდალაშვილი “მარცვლეული კულტურების გადამუშავება”
7. გიორგი ღამბაშიძე “ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლები”
8. გიორგი ღამბაშიძე “ბიომემცენარეობა”
9. მზია ბერუაშვილი “ბიომეურნეობა”
10. რუსუდან ბარკალაია “ბიომეცხოველეობა”
11. მაია მირველაშვილი “მევენახეობა, ბიომევენახეობა, ბიომეღვინეობა
12. ირმა ანთია, მაკა გუგუჩია “რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება”
13. დავით თამარაშვილი “ალკოჰოლური სასმელების წარმოება”
14. მაია კაციტაძე “ალკოჰოლური სასმელების წარმოება”
15. კახა მუხიგული, ნათია ბილანიშვილი “უალკოჰოლო სასმელების წარმოება”
16. თამარ ახალაძე, მირიან ჩოხელი „მემცენარეობა“
17. ამროსი ჭკუასელი, გიორგი აფციაური „მეცხენეობა“
18. კობა ნაცვალაძე, ავთო ჩაგელიშვილი „ მეფრინველეობა“
19. ამროსი ჭკუასელი, ლევან თორთლაძე „მეცხოველეობა“
20. ავთანდილ კორახაშვილი „საკვებწარმოება“
21. ქეთევან გელაშვილი „მებაღეობა“
22. ქეთევან ლაფერაშვილი „სურსათის უვნებლობა“
23. შალვა კვეზერელი „ფერმერული მეურნეობის მართვა“
24. გიული გოგოლი „ხორცის გადამუშავება“
25. მარიეტა თაბაგარი „მეჩაიეობა“
26. მზია ბერუაშვილი „მცენარეთა დაცვა“

გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)
1. კარტოფილის წარმოება