მირიან ჩოხელი

ექსპერტი      |      რეიტინგი 6.6
აღწერა:
წარმოება: ხორბლის გენეტიკური რესურსები/სათესლე მასალის სერთიფიცირება
დარგები: მემცენარე, სელექციონერი,