მაია მიროტაძე

ექსპერტი      |      რეიტინგი 6.6
აღწერა:
წარმოება: ს/მ პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების ტექნოლოგია
დარგები: ალადასტური, სასურსათე ტექნოლოგიები,