ნანა მიროტაძე

ექსპერტი      |      რეიტინგი 6.8
აღწერა:
წარმოება: თხილის წარმოების ტექნოლოგია
დარგები: მებოსტნეობა, მეხილეობა,