მზია ბერუაშვილი

ექსპერტი      |      რეიტინგი 6.5
აღწერა:
წარმოება: მცენარეთა დაცვა, ბიომემცენარეობა
დარგები: მეთევზეობა, მემცენარეობა,