მზია ბერუაშვილი

ექსპერტი      |      რეიტინგი 6.8
აღწერა:
წარმოება: მცენარეთა დაცვა, ბიომემცენარეობა
დარგები: მეთევზეობა, მემცენარეობა,