ელენე მაღლაკელიძე

ექსპერტი      |      რეიტინგი 6.5
აღწერა:
წარმოება: კურკოვანი და კაკლოვანი კულტურები
დარგები: მებოსტნეობა, მეხილეობა,