თამარ ახალაძე

ექსპერტი      |      რეიტინგი 6.6
აღწერა:
წარმოება: აგროტექნოლოგია, საკვებწარმოება
დარგები: მეთევზეობა, მემცენარეობა,