კოლეჯი      |      რეიტინგი 6.9
აღწერა:
წარმოება:
დარგები: მევენახეობა, ალადასტური, მეთევზეობა, მებოსტნეობა, მემცენარეობა, მეხილეობა, სასურსათე ტექნოლოგიები, მემცენარე, კენკროვანი კულტურები,