გიორგი ჟღენტი

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.7
აღწერა:
წარმოება:
დარგები: მეფრინველეობა, მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მეთევზეობა, მებოსტნეობა, მემცენარეობა, მეხილეობა, მემცენარე, კენკროვანი კულტურები, კენკროვანი კულტურები; თხილი მემცენარეობა, თხილი; მოცვი მემცენარეობა, მოცვი; თხილი,