ნოდარ ძაბირაძე

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.8
აღწერა:
წარმოება:
დარგები: მევენახეობა, მეფრინველეობა, მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, ალადასტური, მებოსტნეობა, მეხილეობა, სასურსათე ტექნოლოგიები, მემცენარე, ფუტკრის პროდუქტები, კენკროვანი კულტურები, მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავება, თხილის გადამუშავება, კენკროვანი კულტურები; თხილი მემცენარეობა, თხილი; მოცვი მემცენარეობა, მოცვი; თხილი, მოცვი,