გიორგი ჩალაური

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.7
აღწერა:
წარმოება: მებაღეობა
დარგები: ალადასტური, მებოსტნეობა, მეხილეობა, სასურსათე ტექნოლოგიები,