დავით ტერტერაშვილი

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.9
აღწერა:
წარმოება:
დარგები: მებოსტნეობა, მეხილეობა,