დავით ტერტერაშვილი

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.7
აღწერა:
წარმოება:
დარგები: მებოსტნეობა, მეხილეობა,