დასახლება

კოლეჯი      |      რეიტინგი 6.7
აღწერა:
წარმოება:
დარგები: მეთევზეობა, მემცენარეობა, მემცენარე, სელექციონერი, კენკროვანი კულტურები, მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავება, თხილის გადამუშავება, კენკროვანი კულტურები; თხილი მემცენარეობა,