ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი ფერმერთა სკოლა

კოლეჯი      |      რეიტინგი 6.7
აღწერა:
წარმოება: საგამანათლებლო დაწესებულება
დარგები: მეჩაიეობა,