ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“

კოლეჯი      |      რეიტინგი 6.6
აღწერა:
წარმოება: საგამანათლებლო დაწესებულება
დარგები: მეჩაიეობა,