გოჩა მესხი

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.4
აღწერა: 2 ჰა თხილი; 1.1 ჰა მოცვი 2 ჰა პავლოვნია
წარმოება: თხილი, მოცვი სამერქნე/სამასალე
დარგები: მევენახეობა, მებოსტნეობა, მეხილეობა, თხილი; მოცვი მემცენარეობა, პავლოვნია,