ჯანო მარკელია

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.5
აღწერა: 4.6 ჰა ლურჯი მოცვი; 3 ჰა თხილი; 0.5 ჰა დაფნა
წარმოება: ლურჯი მოცვი; თხილი დაფნა
დარგები: მებოსტნეობა, მეხილეობა, კენკროვანი კულტურები; თხილი მემცენარეობა, დაფნა,