თათული შონია

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.3
აღწერა: 600 კვ.მ თხილის გადამამუშავებელი საწარმო
წარმოება: 100 ტონა თხილის გული
დარგები: მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავება, თხილის გადამუშავება,