სიმონი ფიფია

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.4
აღწერა: 20 ფუტკრის ოჯახი; 100 კვ/მ თაფლის გადამამუშავებელი საწარმო
წარმოება: თაფლი - წაბლი, აკაცია, ოქროწკეპლა; თაფლის ფიჭა
დარგები: მეჩაიეობა, მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტები,