თამარ ჭეჟია

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.4
აღწერა: 0.4 ჰა ჟოლო
წარმოება: 2 ტონა ჟოლო - კილარნი, ბრილიანტი და ნოვა
დარგები: მებოსტნეობა, მეხილეობა, კენკროვანი კულტურები,