გივი ჩემია

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.3
აღწერა: 300 ფუტკრის ოჯახი
წარმოება: თაფლი, ამანთნაყარი, ცვილი, დედა ფუტკარი, სადედე რძე
დარგები: მეჩაიეობა, მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტები,