პაატა ლომია

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.4
აღწერა: 70 ფუტკრის ოჯახი
წარმოება: თაფლი; ცვილი; თაფლის არაყი
დარგები: მეჩაიეობა, მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტები,