გოგიტა ბერულავა

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.4
აღწერა: 80 ფუტკრის ოჯახი
წარმოება: თაფლი; ფუტკრის რძე; ყვავილის მტვერი; ჭეო; დედა ფუტკარი
დარგები: მეჩაიეობა, მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტები,