დავით ჩქოტუა

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.4
აღწერა: 220 ფუტკრის ოჯახი
წარმოება: 2 ტონა თაფლი; 4 კგ ფუტკრის რძე; 300 დედა ფუტკარი; 220 ამანათნაყარი
დარგები: მეჩაიეობა, მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტები,