ლამზირა რაფავა

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.4
აღწერა: 202 ფუტკრის ოჯახი
წარმოება: 3 ტონა თაფლი; 1 კგ ფუტკრის რძე; 50 ამანათნაყარი; 80 დედა ფუტკარი; ინვერსიული სიროფი (ფუტკრის საკვები)
დარგები: მეჩაიეობა, მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტები,