ნ.ო.

ექსპერტი      |      რეიტინგი 6.5
აღწერა:
წარმოება:
დარგები: მეფრინველეობა, მეთევზეობა, მებოსტნეობა, მემცენარეობა, მეხილეობა, კენკროვანი კულტურები, მოცვი; თხილი,