გიორგი ორდინიძე

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.5
აღწერა: 100 ფუტკრის ოჯახი
წარმოება: 800 კგ თაფლი, 2 კგ პროპოლისი, 30 ამანთანაყარი, 100 დედა ფუტკარი
დარგები: მეჩაიეობა, მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტები,