გიორგი ლაკვეხელიანი

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.4
აღწერა: 250 ფუტკრის ოჯახი
წარმოება: 2 ტონა აკაციის და პოლიფლორული თაფლი; 400 ცალი დედა ფუტკარი; 30 ცალი ამანათნაყარი
დარგები: მეჩაიეობა, მეფუტკრეობა, ფუტკრის პროდუქტები,