ლაშა გაგოშიძე

ფერმერი      |      რეიტინგი 6.3
აღწერა: 350 ფუტკრის ოჯახი; 480 კვ/მ თაფლის გადამამუშავებელი საწარმო
წარმოება: 8 ტონა პოლიფლორული თაფლი
დარგები: მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა, თაფლი,