01 / 12 / 2018

ჟოლო და უეკლო მაყვლის წარმოება (3 სთ)

მაყვლის წარმოების მდგრადი განვითარებისთვის, მნიშვნელოვანია მოყვანისა და ... მაყვლისკულტურული ჯიშები (ძირითადად უეკლო) დიდ მოთხოვნებს არ უყენებს გარემო ...

გაზიარება: